2 5 látomás az. 1.2 Bingeni Hildegard néhány látomásának értelmezése


2 5 látomás az

Dán 5,1. Eszt 1,2; Jer 49, 3És felemelém szemeimet és látám, és ímé egy kos álla a folyam előtt, és két szarva vala; és az a két szarv magas vala, de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedék.

Shapat Terror - Látomás az egész világ

Ezék 16,1 4Látám azt a kost szarvaival öklelkezni napnyugot, észak és dél felé; és semmi állat sem állhata meg előtte, és senki sem szabadíthata meg kezéből, és tetszése szerint cselekedék, és nagygyá lőn. Dán,8 Dán 11,2.

2 5 látomás az

Dán,8 3. Dán 11,3 8A kecskebak pedig igen nagygyá lőn; de mikor elhatalmasodék, eltörék a nagy szarv, és helyébe négy tekintélyes szarv növe az égnek négy szele felé.

2 5 látomás az

Dán 11,4. Dán 11, Ésa 1, Róm 9, Jer 3,20; Jer 3,1 15És lőn, hogy mikor én, Dániel, látám e látomást és keresém az értelmét: ímé előmbe álla egy férfiúhoz hasonló alak.

2 5 látomás az

Dán,8 2. Dán 9,21 17És oda jöve, a hol én állék, és a mint jöve, megrettenék és orczámra esém, és monda nékem: Értsd meg, embernek fia!

2 5 látomás az

Jer 31,20; Ésa 55,; Malak 3,6 18És mikor szóla velem, ájultan esém orczámmal a földre; de megillete engem és helyemre állíta; Dán 10,10 19És monda: Ímé, én megmondom néked, mi lesz a haragnak végén? Mert a végső időre szól.

Részben személyes formában Amikor a tudatosság személyes formát ölt, kezét tanítóan és áldóan felemelő zafírkék emberként jelenik meg. Az alakot 2 5 látomás az az isteni teljesség az Atya fehér fénye, a Szent Szellem szeretetenergiája pedig mindenütt összeköti vele.

Mik 6,2 20Az a kétszarvú kos, melyet láttál, Médiának és Persiának királya. Dán 5,31 21A szőrös kecskebak Görögország királya, a nagy szarv pedig, a mely szemei között vala, az az első király.

2 5 látomás az. 1.2 Bingeni Hildegard néhány látomásának értelmezése

Dán,8 5. Dán 11,4 23És 2 5 látomás az országai után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény orczájú, ravaszságokhoz 2 5 látomás az király.

2 5 látomás az

Dán,8 9. Ámós 4,9;5,11 26És az estvéről és reggelről való látomás, a mely megmondatott, igazság; te azonban pecsételd be a látomást, mert sok napra való. Dán 6,2.

  1. Google Kitaplar
  2. Joseph Smith próféta látomás 2 5 mit jelent során többször is beszámolt az első látomásról.
  3. 2 5 látomás mi ez, 2 5 látomás az. Bingeni Hildegard néhány látomásának értelmezése
  4. A látás romlott a szemcseppekkel
  5. 2 5 látomás az - olcsodolgok.hu
  6. 2 5 látomás mi ez 2 5 látomás mi ez
  7. 2 5 látomás az. Zakariás 5 NT-HU - Látomás egy irattekercsről - Ismét - Bible Gateway
  8. Zakariás 5 NT-HU - Látomás egy irattekercsről - Ismét - Bible Gateway 2 5 látomás az