A legtökéletesebb látomás


Az ünnepi szentmisét Bíró László püspök celebrálta a Szent Mihály-templomban.

A püspök úr a szentmisét az Evangélium terjedéséért ajánlotta fel, amiért Ward Mária is sokat küzdött. Bíró László hozzátette, Congregatio Jesu rendalapítónője, olyan személyiség, aki nagyban hozzájárult az európai szent fogalmának csiszolásához.

Az ünnepi prédikációjában Bíró László kitért a szentírási olvasmányra, Ward Mária életére és látomására. Ward A legtökéletesebb látomás ilyenné próbált válni. A továbbiakban felelevenítette Ábrahám és Izsák történetét az Ószövetségből, hozzáfűzve: amikor ben feloszlatták Ward Mária rendjét, akkor mint Izsákot, a jövő ígéretével tették próbára.

méz a látás kezelésére

Ward Mária látomásában, korát megelőzve egy új életszentség eszméjét, az igaz lelket látta, mely nem önmagáért való, hanem eltölti a világot. Az Istennel való igazi találkozás mindig magával hozza a küldetést, az evangelizáció kötelességét. A szent az, aki az örök igét megtestesíti, követi.

Ezt ismerte fel látomásában Ward Mária. A szent egyesül Istennel és elindul a másik ember felé, felelősséget vállal másokért.

A szabadulás nagyszerű terve

Bíró László ezekkel a gondolatokkal zárta beszédét: Az a hivatásunk mindannyiunknak, hogy megéljük azt az életszentséget, amit Ward Mária megfogalmazott látomásában. A szentmise után Knáb Judit tartományfőnöknő mondott beszédet: " Főtisztelendő A legtökéletesebb látomás atya, főtisztelendő atyák, kedves ünneplő közösség! Ward Máriának éppen ma éve volt egy olyan látomása, amely rendünk legmélyebb lényegét, karizmánk szívét határozza meg, mert megismertet minket a legtökéletesebb látomás, hogy alapítónőnk mely emberi értékeket állítja kiemelten szemünk elé, hogy ezek határozzák meg az életünket Isten nagyobb dicsőségére és embertársaink javára.

A látomásban arra kapunk útmutatást, hogy milyennek képzeli el Ward Mária azt a lelket, aki Istenhez és az emberekhez a legtökéletesebben tud kapcsolódni. Alapítónőnk nem csupán általánosságban ír erről a lelki ajándékáról, hanem kifejezi azt a legtökéletesebb látomás kívánságát, hogy rendtársai is ilyen emberré akarjanak válni.

Elsősorban legyenek szabadok minden földi ragaszkodástól. Ez segíti őket arra, hogy tiszták és szépek, őszinték és áttetszőek legyenek mind gondolkodásukban, mind viselkedésükben. Másképpen kifejezve jelenítsék meg életükkel azt a szeretetet, amelyet a szentírás az agapé szóval ír le.

myopia 3 ahogy az emberek látják

Az agapé nem más, mint az a szeretet, amely kapcsolatokban él, másokért tesz, megosztja magát, életet fakaszt. Ward Mária arra hív minket, hogy legyünk készen minden jóra, vagyis különböző feladatokra, a kihívásokra, határaink átlépésére.

A fatimai "titok" teológiai kommentárja Bevezetés Belépvén a harmadik évezredbe, II. János Pál pápa elhatározta, hogy nyilvánosságra hozza a "fatimai titok" harmadik részének szövegét. A természetfölötti jelenések és jelek a történelem írásjelei. Az emberi dolgok elevenére tapintva kísérik a világ folyamatát, s a hívőket és nem hívőket egyaránt ámulatra késztetik. E megnyilvánulásoknak, melyek nem mondhatnak ellent a hit tartalmának, a krisztusi örömhír központi tárgya felé kell irányulniuk: az Atya szeretetére, mely megtérést ébreszt az emberekben és megajándékozza őket a gyermeki ráhagyatkozás kegyelmével.

Arra hív, hogy képességeink legjavát adjuk, minden emberhez jóakarattal és segítőkészséggel közeledjünk. A szabadság lelke arra buzdít, hogy ne rendezkedjünk be kényelmesen házainkba és szolgálatunkba.

Az elkényelmesedés, a megállapodás, a hosszú távú berendezkedés nem Ward Mária útja.

Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne éljünk modernül és kényelmesen, csak azt, hogy tudatosítsuk magunkban: mindent azért kapunk, hogy a ránk bízottakat szolgáljunk, és hogy mindenért hálával tartozunk!

Ward Mária azt mondja a levele végén, hogy ha a mieink életmódja ilyen lesz, akkor az Intézet a világ végezetéig fennáll majd. Ehhez képest tartományunk egyre zsugorodik, nincsenek új hivatások. Mégis azzal a reménnyel ünnepelünk ma itt, hogy a Congregatio Jesu szerzetesrend igyekszik egyre közelebb a legtökéletesebb látomás ahhoz, hogy megvalósítsa Ward Mária karizmáját. Ez az alapja hitünknek, hogy ez a karizma növekedni fog és egyre nyilvánvalóbban kifejti hatását az egyházban és a társadalomban.

Valószínűleg valami más módon, mint ahogyan ma a növekedést értjük.

táblázat betűk szemvizsgálat

Hiszen a növekedés sokaknak leginkább csupán mennyiségi változást jelent. Ezért tehát bátran megyünk azon az úton tovább, amelyet Isten alapítónőnk által mutat nekünk abban a folyamatosan és egyre nagyobb sebességgel változó világban, amelyben ma élünk. A klímaváltozás, a globalizáció, a migrációs válság és sorolhatnánk tovább… a hétköznapokban elfedheti szemünk elől a teremtett világ szépségét és az elhatalmasodó problémák azt sugallhatják, hogy Isten talán elfelejtett minket, vagy hogy magunkra hagyott.

Ezért a mi dolgunk az, hogy ha sokat nem is tehetünk, legalább vegyünk észre minden nap valamit abból, ami körülöttünk Isten jelenlétét hordozza! Legyünk együtt a teremtett világ megőrzésére szövetkezett emberekkel, akik nem csak sajnálkoznak a rossz tendenciák felett, hanem lehajolnak egy elhullatott szemétért.

Akik nem szennyezik a levegőt, a vizeket, és nem pazarló, hanem takarékoskodóan, felelősségteljesen élnek! Nem tudjuk megoldani azt, ami a politikusoknak is szinte lehetetlen, a a legtökéletesebb látomás problémákat, dilemmákat… de jelen lehetünk a környezetünkben azok számára, akiknek mi vagyunk a segítői.

A mi küldetésünk az, hogy bátran emeljük fel szavunkat az igazságtalanságok ellen, legyen bár szó látszólag kicsinek tűnő tapasztalatról. Mert ezzel segíthetünk visszaállítani azt az egyszerű rendet, amelyet Isten a kapcsolataink alakítására az emberi nemnek megalkotott.

Amikor a látás tökéletes

Reményt hordozni a rendezett gondolatainkkal, szavainkkal és tetteinkkel tudunk. Rendezett gondolatainkkal, vagyis belső fegyelemmel, rendezett szavainkkal, vagyis nem kétértelmű, könnyen félre értelmezhető mondatokkal, hanem egyenes és őszinte beszéddel; rendezett tetteinkkel, vagyis a legtökéletesebb látomás szeretettel. Mindezek segítenek tiszta, egyértelmű helyzeteket teremteni családjainkban, közösségeinkben, munkahelyünkön.

Ward Mária igazi nő volt, aki még ebben a fontos látomásában is megfogalmazta azt, hogy ez a lélek szép volt.

A szentély: A LÁTOMÁS ÉS AZ ÍTÉLET - Bibliatanulmányok minden napra

Isten nem csak az igazban, jóban és szentben, hanem a szépben is megmutatkozik. Ward Mária arra is hív minket, hogy figyeljünk világunkban arra, hogy a szép elengedhetetlen ahhoz, hogy Isten megmutassa magát számunkra. Ne felejtsük el azt, hogy belénk itatott ősi vágy a harmónia, a tökéletes keresése, a természettel való egység, a belső kisugárzás észlelése. Ward Mária segítségével mindenkit buzdítok arra, hogy működjünk együtt azért, hogy az eltorzulni látszó emberkép újra egészségesebbé váljon!