A látvány ünnepe, A látvány ünnepe. Japánban ez az év egyik legszebb időszaka - Teljes virágzásban a sakura


English Augusztus 6-án Jézus Krisztus színeváltozását ünnepeljük Az egyre inkább vizuális, reklámkampányokkal tudatosan fenyegetett világunkban megnyugvást hozhat a bizánci egyház augusztus 6-ai és szeptember ei ünnepe.

Pedig itt is látványról van szó. De mennyire más ez, mint amit a világ ad!

a látvány ünnepe

Ivancsó István atya Az átváltozás eszméje mindkét esetben Krisztus uralkodói és kozmikus uralmával kapcsolódik egybe. Főünnepeink közé tartoznak; lítiával ünnepeljük őket; a templomba lépve az ikonosztázionon mindig megláthatjuk az ábrázolásukat.

A VanDusen fény ünnepe egy látvány

Az úrszínváltozási liturgián Szent Mátétól halljuk a beszámolót. Jézus a kiválasztott három tanítványával fölment a Tábor hegyére, és ott színében átváltozott előttük. Nem öncélúan tette: Jézus nem volt exhibicionista!

a látvány ünnepe

Egészen más volt a célja. Keresztfelmagasztaláskor az eredményt szemlélhetjük: a világ számára dicsőségesen felmutatott Keresztet. Péter, János és Jakab kiválasztottak voltak.

Mindenszentek ünnepe: a hagyomány életben tartása

És Péter mégis megtagadta az Urat; János összetörten állt a kereszt alatt; Jakabról nem is hallunk, a többiekkel elmenekült a szenvedés éjszakáján. A Feltámadott természetfölötti sugárzása kellett ahhoz, hogy a helyzet gyökeresen megváltozzék.

  1. Ha melanomára gyanakszik, mit csinálnak
  2. A látásvesztést befolyásoló tényezők

A látvány tanúságtétellé válik. És életformává.

a látvány ünnepe

Az ikonon a fehér szín vakítóan tör elő Jézus alakján a viszonylag sötét festékrétegek alól. Megláthatjuk, ha nem vakít el a világ megannyi csalóka fénye. Felismerhetjük és dicsőíthetjük Jézusban az Istent.

A látvány ünnepe. Japánban ez az év egyik legszebb időszaka - Teljes virágzásban a sakura

Felismerhetjük és tisztelhetjük Őt az emberben, akivel teljes sorsközösséget vállalt. A szenvedő és a keresztet hordozó embertársunkban, akivel az utcán, a munkahelyen, a járművön, vagy bárhol találkozunk. Nemcsak az ünnep, hanem keresztény életünk nagy kérdése: Van-e szemünk, van-e látásunk hozzá?

Az írás a látvány ünnepe az Új Ember Hetilap Ivancsó István atya.

a látvány ünnepe