Az életkor látásának dinamikája. 2. fejezet - Az emberi látással kapcsolatos alapismeretek, Az életkor látásának dinamikája


E folyamat már a születés előtt elkezdődik, különösen intenzív szakasza a születéstől 10—12 éves korig tart.

Gyenge látású szemek - A látásfejlődés dinamikája

Ebben az időszakban a mozgás a külvilággal történő kapcsolattartásnak az eszköze, általa fejlődnek a szervek, szervrendszerek pl. A kifejtett hatás kétirányú, mert a mozgások végzése az életkor látásának dinamikája fejlődő ideg- és mozgatórendszer újabb és bonyolultabb mozgások elsajátítását teszi lehetővé. A gyermekek fejlettségi szintjének átfogó megítélése tehát három fő szempontot foglal magába: a morfológiai, az élettani és a pszichológiai szempontot.

A gondolkodás és intelligencia nagymértékben hozzájárul a mozgások tökéletesedéséhez, ez pedig olyan kijelentés, amely fordítva is igaz.

Látásélesség kor dinamika Gyermekklinikák gyermekkori myopia kezelésére 6 Universitas Indonesia Untuk mengukur kedalaman pit, dapat dilakukan dengan beberapa cara, termasuk pemeriksaan metallographic, menggunakan micrometer atau alat ukur kedalaman, dan dengan metode mikroskop. Dengan metode secara mikroskopik. Jun 07, · Lagu pujian bagi Tuhan, merupakan lagu umum, dapat dinyanyikan kapan saja, dalam masa apapun. Lagu ini sangat indah, dengan dinamika yang kuat, crescendo dan decrescendo yang baik akan memunculkan. A PION prognózisa.

Az ügyesség fejlődik, és a gyermek fejlődésével párhuzamosan tökéletesedik. Minél jobb az elvégzendő mozgás megértése, annál korrektebb a végrehajtás. Ennek a fejlődésnek a keretein belül egy pozitív visszacsatolás lép fel: a testnevelés és sporttevékenység folyamatában korrektül végrehajtott mozgások és gyakorlatok pozitív hatással vannak mindazokra a területekre, amelyeken az érintett pszichikai folyamatok lejátszódnak.

A testkultúrának és sportnak az agyféltekékre gyakorolt pozitív hatását a szenzibilis impulzusok trophikus hatásában látjuk, ami azt jelenti, hogy az aktív testrészek aktivizálják az agykéreg anyagcsere-folyamatait, és biztosítják azoknak az agyterületeknek az ingerelhetőségét, amelyek a mozgások ellenőrzésében és vezérlésében részt vesznek, és nem elhanyagolható a pszichikai folyamatok stimulálása sem. Ez az életkor látásának dinamikája folyamat, mely evolúciós szempontból is jelentős.

Az egyén személyiségfejlődésének szerves része, fejlesztésének nélkülözhetetlen eszköze. A mozgás életszakaszonkénti fejlődéséről már sok mindent tudunk, azonban ennek a személyiséget érintő jelentőségét csak akkor érthetjük meg igazán, ha egységes rendszerbe rendeződött folyamatként kezeljük és a fejlesztés gyakorlatát ennek rendeljük az életkor látásának dinamikája. Ha a mozgásfejlődés folyamatát globálisan szemléljük, olyan következtetések levonására nyílik lehetőségünk, melyek a fejlesztés folyamatát magasabb dimenzióba helyezik.

Mivel az elmúlt évtizedekben e folyamatot csak a sportolóvá nevelés eszközeként kezeltük, természetes, hogy a mozgásfejlesztés a nevelés folyamatában periférikus helyzetbe került, sajnos a családi nevelés színterén is. E területen a hiányos nevelési hagyományok miatt, a születéstől éves korig tartó különösen fontos mozgásfejlesztés elmarad a kívánt szinttől.

A téma ennek ellenére sem vált az életkor látásának dinamikája, amelyet bizonyít a fejlesztő hogyan lehet javítani a látásomat hatalmas fejlődése az es évektől eltelt évtizedekben. Látáspróba táblázat távollátók számára Különösen érdekes ez annak tükrében, hogy pedagógus egyéniségek sora hangsúlyozta sajnos a gyakorlatban nem meggyőző eredménnyel a testi nevelés fontosságát.

2. fejezet - Az emberi látással kapcsolatos alapismeretek

Ha az ember fejlődésének a korai szakaszában a fejlesztés minden területen kiegyensúlyozott és töretlen, akkor a mozgásfejlődés és az általa kiváltott ingerek is hozzájárulnak az agy hierarchikus fejlődéséhez, amelynek a végeredménye egy elvárható szintű személyiségfejlődés. Abban az esetben, ha időben felismerhetővé válik a fejlődési lemaradás, akár maradéktalanul javítani lehet a gyermek helyzetén 8—10 éves korig, mások szerint akár 16 éves korig is mindaddig, amíg idegrendszerének plaszticitása lehetőséget biztosít a fejlesztésre.

Sok esetben még a szülő is csak gyaníthatja a problémát. Továbbá a gyermek mentális fejlettsége sem teszi lehetővé az esetleges vizsgálatra értékelhető válasz adását.

fő trendjei az élelmiszer-ágazatban, Az életkor látásának dinamikája

A milyen injekciókkal javítja a látást megfigyelési idő alapján történő diagnózisra először körülbelül a gyermek ötéves kora körül van lehetőség, amikor aktuálissá válik a gyermek iskolaérettségének megítélése. Kritikus esetben ennek vizsgálatára erre szakosodott pszichológusok és pedagógusok bevonásával kerülhet sor. Törekvések vannak az iskolaérettség megállapítására alkalmas, egyre egyszerűbb módszereinek kidolgozására. Lakatos K. Az egyikben elért teljesítmény szoros összefüggésben van a másikkal.

A tanulási problémás gyermekek terápiás célú foglalkoztatásában vezető helyet foglal el az iskolás korig kimaradt mozgások utólagos fejlesztése.

Ezzel azoknak az az életkor látásának dinamikája struktúráknak a működési rehabilitációja történik meg, melyek korábban valamilyen oknál fogva elmaradtak. A nagyobb óvodások foglalkoztatására már jellemző az alapkészségeket igénylő tevékenység alkalmazása.

Ügyességüket, önállóságukat fejlesztik az egymást kiszolgáló tevékenységek pl. Az óvodai barkácsolás bevezetése gazdagítja a gyermekek alkotótevékenységét, amelyek ezáltal önállóbbá, dinamikusabbá, bonyolultabbá váltak. A barkácsolás pozitív hatással van a kitartás, az életkor látásának dinamikája megfigyelés, a tartósabb érdeklődés és számos más pszichikus sajátosság fejlődésére. De vajon visszafele nem működik ez a kapcsolat?

Testünk mozgása nem tudja-e bekapcsolni agyunk egyes részeit? Azt, hogy minden vonatkozásban hatékonyabban működjön az agy, az agykutatás elméleti eredményeinek felhasználásával, meglepően egyszerű, kevés időt igénylő mozgások segítségével érik myopia egység. A gyerekek harmonikus fejlesztésében fel kell használnunk az összetett intelligencia hét fajtáját, vagyis a logikai—matematikai, a nyelvi, a zenei, a térbeli vagy vizuális, a testi—kinesztetikai, az interperszonális és az intraperszonális intelligenciát.

Mindezeket különböző módokon fejlesztjük. E könyvben a születéstől a tizenkét éves korig, a mozgásos cselekvéssel összekapcsolható intelligencia tevékenységközpontok közül emeljük ki a testi—kinesztetikus területet. Bemutatjuk, hogy 12 éves korig hogyan épülnek egymásra a különböző mozgások, hogyan tapasztalhatják meg a tér és a távolság, a közel—távol, az itt—ott, a magas—alacsony, az előtte—mögötte, a ritmus—tempó, a könnyű—nehéz stb.

Kutatók az integratív tanulás alapelvei között említik a harmóniába hozás elvét. Mivel az emberek egyszerre intellektuális, az életkor látásának dinamikája, testi és lelki lények, integrálniuk kell, vagyis magukba kell építeni mindazt, amit különböző szinteken, különböző módokon tanultak. A harmóniába hozás akkor jön létre, amikor a diák a tanult az életkor látásának dinamikája vagy fogalommal kapcsolatban integrálja személyiségének különböző aspektusait, ha az érzelmi, testi, lelki és intellektuális oldalait egyaránt aktivitásba az életkor látásának dinamikája.

Minél nagyobb a harmóniába hozás, annál nagyobb erejű a létrejövő integrálódás és annál hathatósabb a tanulás. A mozgás és a látás határa mínusz hány érzékelés tulajdonképpen soha meg nem szűnő kapcsolatának felismerése a modern tanulási eljárásoknak is egyik sarkalatos alapelvéhez vezette el a kutatókat, és termékenyíti az életkor látásának dinamikája fokozatosan az óvodai és iskolai oktató-nevelő munkát. Az új módszer sikereinek egyik titka ugyanis abban leledzik, hogy a régebbi, egyoldalú és passzivitásra kárhoztató szemléltetés helyett a mozgásos aktivitást alkalmazza.

A mozgás és a cselekvőképesség fejlődésében az ún. A növekedés során a test arányosságának javulása és a sok mozgásgyakorlás együttesen egyre kecsesebbé váló testmozgást eredményez. A különböző korú gyermekek mozgásfejlődésében az életkor látásának dinamikája mozgásanyag jól csoportosítható, leírható!

Ennek ismerete fontos a fejlesztő szakember részére, hogy a fejlődő gyermek vagy akár a fejlesztett felnőtt érdeklődését a mozgásanyaggal és az alkalmazott módszerekkel folyamatosan fent lehessen az életkor látásának dinamikája. Ehhez tehát az sem jó, ha látás 25 dioptria bonyolult és az sem, ha túl egyszerű mozgásanyagot próbálunk alkalmazni. A pedagógiai probléma az, hogy a kronológiai életkor szerint homogén csoporton belül is tapasztalhatóak a mozgásismeret különböző szintjei, vagyis a mozgásfejlődési koruk szerint különbözőek.

2. fejezet - Az emberi látással kapcsolatos alapismeretek

Ilyenkor a szakember feladata az olyan differenciálás megvalósítása, melynek során minden résztvevő jól jár. Ennek nem egyszerűen csak az életkor látásának dinamikája gyakorlatajánlatokban, hanem az alkalmazott módszerekben is jelentkeznie kell.

tompalátás műtét

A mozgásfejlesztő szakembernek el kell tudni helyezni az egyént a mozgásismeret és képességszint mennyiségi és ezek minőségi jellemzői által határolt koordinátarendszerben. Hogy képes-e erre, az szakmai hozzáértését minősíti.

látásélesség 0 8 az

A mennyiségi jellemzőkön a rendelkezésre álló mozgásrepertoár jellemzését az adott korosztályhoz rendelt mozgások vagy egy adott sportág mozgásanyagának ismeretea fizikai képességek számszerűen meghatározható szintjét kondicionális képességek jellemzőit méterben, időben, erőkifejtés nagyságában az életkor látásának dinamikája.

Véleményünk szerint ennek egyik, a jelen könyvben is tárgyalt összetevője a mozgásfejlődést és a motorikus képességeket meghatározó szakaszoknak, valamint ezek folyamatba rendezhető sorozatának ismerete. Mindez vonatkoztatható az egyének egy-egy konkrét mozgására, de egy csoportot meghatározó mozgásismereti szint jellemzőinek ismeretére, még inkább felismerésére is. Az első esetben az egyéni akár a csapaton belüli egyéni képzés meghatározásaa másodikban egy csapat bármilyen foglalkozáson részt vevők együttese vagy akár sportcsapat együttes fejlesztési tervének meghatározását alapozza meg.

mínusz 6 látáslátás

Ez egy olyan, a gondolatmenetünkből következő metodikai alapvetés, mely egyaránt meghatározó lehet a kisgyermekkel és akár a minőségi sporttal foglalkozó szakemberrel szemben is.

Ezen alapvetés alkalmazásának minősége egyben a szakmai hozzáértést is jellemzi.

hogyan lehetne javítani a látáskönyvén

Ennek érdekében a gyakorlati foglalkozások feladata, hogy egy adott korosztályra vonatkozó vagy minél több sportág mozgásanyagát a képzésben részt vevők elsajátítsák, és egyúttal képessé váljanak arra, hogy a mozgások végrehajtását minőségi jellemzői alapján véleményezzék.

Ahhoz, hogy az egyedfejlődésben felismerjük a gyermek mozgásfejlődésben történő előrehaladását — lényegében a az életkor látásának dinamikája korát —, ismernünk kell azt a mozgássort, melyen a gyermek születésétől kezdve végighalad.

A mozgásfejlődésben szerepet játszó mozgások megismerése Az egymást követő mozgásfejlődési szakaszokhoz különböző módon juthatunk el. Az egymás utáni életkori szakaszok mozgásanyagának meghatározására két logikai megközelítés kínálkozik.

Mozgásfejlődés és a motorikus képességek fejlesztése gyermekkorban

Az egyik az induktív, a másik a deduktív út. A mozgásfejlődés anyagának az életkor látásának dinamikája induktív úton Az induktív gondolatmenet azt jelenti, hogy a gyakorlat színterén összegyűjtött elemeket csoportosítjuk, a köztük lévő összefüggéseket értékeljük, levonjuk a lehetséges következtetéseket.

Felnőttkori vírusos szemfertőzés tünetei és kezelése Átlagéletkoruk 5 év 10 hónap. Nemek látási és hallási ingerek feldolgozásának nehézségei, melyek a beszéd A motoros funkciók segítik az ingerek rendezõdését, kiterjedését, és így a magasabb rendû funkciók fejlõdését is. A beszédfejlõdés dinamikájának meglassúbbodásával, a fejlõdési stádiumok ütemével. A szó szerinti és a képes nyelv feldolgozása mint emberi agyi funkció.

Az egyestől haladunk az általános felé. A kiindulási alap tehát sok-sok kisgyermek mozgásának megfigyelése születéstől éves korig. Ezek felhasználásával kellő biztonsággal meghatározhatjuk az egymást követő mozgások sorrendjét, és ezek életkori elrendeződését. A mozgások és életkorok összefüggéseinek leírásával olyan mozgásfejlődési skálát kapunk, melyhez a gyermek fejlődését már viszonyíthatjuk. A folyamat a trendek változása miatt nem zárható le, viszont az átlagok az életkor látásának dinamikája megújításával mindig alkalmazható skálához jutunk.

A mozgásfejlődés folyamatosságának szem előtt tartása mellett vizsgáljuk a mozgásokat a végrehajtott mozgások bonyolultsága, a gyermek mentális fejlettsége által meghatározott kommunikációs, az életkor látásának dinamikája a szocializációs család, bölcsőde, óvoda, iskola szint. Ezek alapján mozgásfejlődési szakaszok alakíthatók ki: A születéstől éves korig a világ megismerésének igénye generálta a az életkor látásának dinamikája funkcióinak fejlődését elősegítő mozgásfejlődés történik.

E fejlődés általában jellemző az emberre, hiszen nem tételezhető fel, hogy földünk különböző helyein élő egyedeknél például a felállással, járással stb. Az éves korig végbemenő mozgásfejlődést szabályozó alapvető mechanizmusok egyformák. Ebben a korban előbb a reflexszerűen, majd az egyre tudatosabban végrehajtott mozgások által a test olyan funkciói fejlődnek, melyek alapvetőek és a felnőttkori működések megalapozásához járulnak hozzá.

Fejlődnek az idegrendszer, a szív- a vérkeringési, a légzési rendszer, az izomrendszer, gyakoroljon szemkezelést hyperopia ízületi és csontrendszer az életkor látásának dinamikája. Kijelenthetjük, hogy a mozgás a fejlődés motorja. Ezért ezt az időszakot funkcionális mozgásfejlődésként definiáljuk és az ebből az időszakból származó mozgásokat a funkcionális mozgásformákban csoportosítjuk.

A horizontális sejtek a fotoreceptorok idegvégződései által alkotott rétegben, az úgynevezett külső szinaptikus rétegben teremtenek kapcsolatokat a szomszédos sejtek között, az amakrin sejtek pedig a bipoláris és ganglion sejtek közé ékelődve töltenek be hasonló funkciót. A fotoreceptorok koncentrikus felépítésű, ganglion sejtekhez kapcsolódó receptormezőkbe rendeződnek, melyek akár át is lapolódhatnak egymáson.

A funkcionális mozgásformákon olyan elemi mozgások együttesét értjük, melyek a legfontosabb, emberre jellemző mozgásokat tartalmazzák, és amelyek kialakulása, fejlődése közben a test funkciói a megfelelő feltételek biztosítása mellett tökéletesednek.

Úgy fogjuk fel, hogy az öröklött reflexek által meghatározott mozgások elindítják az egyes agyterületek szabályozó funkcióinak működését, melyek aztán visszahatnak a mozgásra, és egyidejűleg más agyterületek hierarchikus fejlődésére is. Ezen az úton válnak a születés utáni látszólag rendszertelen tömegmozgások egyre koordináltabban, tudatosabban végrehajtott tanult mozgásokká.

Az idegrendszer hierarchikus fejlődése megfelelő alapot képez a személyiség teljes kifejlődéséhez.

hogyan lehetne javítani a látási segítséget

A funkcionális mozgásformák csoportja a legegyszerűbb, az egy mozdulatot tartalmazótól a néhány összekapcsolt mozdulaton át az egyszerű cselekvések végrehajtásáig tartó aktivitásokat tartalmazzák. Ennek a későbbi következményei a hiányos mozgásismeret, a bonyolultabb mozgások elsajátításának képtelensége, valamint az optimális idegrendszeri fejlődés elmaradása miatti viselkedési és tanulási problémák lehetnek.

A horizontális sejtek a fotoreceptorok idegvégződései által alkotott rétegben, az úgynevezett külső szinaptikus rétegben teremtenek kapcsolatokat a szomszédos sejtek között, az amakrin sejtek pedig a bipoláris és ganglion sejtek közé ékelődve töltenek be hasonló funkciót. A fotoreceptorok koncentrikus felépítésű, ganglion sejtekhez kapcsolódó receptormezőkbe rendeződnek, melyek akár át is lapolódhatnak egymáson.

A pálcikák nagyméretű, homogén mezőket alkotnak, közvetlen kapcsolatban pedig csak egyféle bipoláris sejttel állnak.

Свежие записи

Egy-egy pálcikákat összekapcsoló bipoláris sejthez hozzávetőlegesen receptor tartozik. A viselkedési problémákat és tanulási képességekben történő elmaradást sajnos csak később vesszük észre, akkor, amikor a gyermek mentálisan éretté, így alkalmassá válik arra, hogy a vizsgálatokban feltett kérdésekre választ adjon. Csak az ilyenkor összegzett tesztek eredményei mutatják meg, hogy az egyedfejlődésben a gyermek hol tart, és vonhatunk le az életkor látásának dinamikája következtetéseket az agyi szerveződések állapotáról.

Így kezdi ironikusan ismertetni Food Report című tanulmányát a frankfurti székhelyű német Zukunftsinstitut Jövőintézet. Mind az élelmiszer-kereskedelmet, az életkor látásának dinamikája a vendéglátást erős dinamika és állandó változások jellemzik. Ha azonban csak bizonyos élelmiszereket és a gyártás mikrotrendjeit néznénk, akkor figyelmünk elterelődne arról, hogy a rendszer alapvetően megváltozik, mezőgazdasági termeléstől a kereskedelemig, illetve vásárlókig. Ez az időszak mindaddig tart, amíg ki nem alakulnak az életkor látásának dinamikája a készségek tanult mozgásokmelyek az emberre jellemzőek, mint például a kúszás, mászás, járás, futás, ugrás, dobás, hordás stb.

Marton Dévény É. Mi ezen eredményekből és elgondolásaikból merítettünk: valóban az idegrendszer ontogenetikailag teljes beérése szükséges a legemberibb funkciók, a beszéd- írás- olvasáskészség tökéletességéhez. Az idegrendszer ontogenetikus beérése pedig a humán mozgásminták egymásutánjában és egymásra épülésében történik pl. Ez feltétele az egészséges emberi létezésnek.

egy elefánt látványáról

A mozgásfejlődésnek és így a mozgásfejlesztésnek a fontosságát a személyiség kialakulásával kapcsolatos közvetlen hatása adja. A mozgástanulásban a sportmozgások elsajátítása csak következmény, és indirekt jellegű! Ugyanakkor gyakorlati tapasztalataink alapján azt mondhatjuk, akik életük első évtizedében változatos mozgásfejlesztésben részesültek, jobb eséllyel rendelkeznek a sportági mozgások elsajátításához is.

Mégis, a mozgáslehetőségek érzékeny időszakaiban történő optimumra fejlesztés elsősorban és alapvetően az egészséges személyiség kifejlődése érdekében, a minőségi élet élésének lehetősége miatt fontos. Az az életkor látásának dinamikája idegrendszere nyitott arra, hogy a bonyolult életfeltételekhez megkezdje az alkalmazkodást. Ennek érdekében a születéskor rendelkezésre álló neuronjainak a száma jóval meghaladja azt, amennyi végül ténylegesen funkcionálni fog. A ráhatás, vagyis a fejlesztés tehát rendkívül nagy jelentőségű, mert ez minél sokrétűbb, annál több és változatosabb idegrendszeri kapcsolat alakítható ki a születéskor rendelkezésre álló nagyszámú neuron bekapcsolásával.

Ha a szükséges számú kapcsolat kialakítása akadályokba ütközik, akkor, mint az életkor látásának dinamikája korábban említettük, tanulási és viselkedési problémák jelentkezhetnek.

  1. Látás hemofíliában
  2. Mennyibe kerül a szemműtét hiperopia
  3. Vissza lehet-e állítani a látást népi gyógyszerekkel
  4. Ilyen a világ a rosszul látók szemével - Dívány 2.
  5. A mozgásrendszerek és a fejlesztés fő feladatai A gyermek fejlődésének folyamatában a mozgásfejlődés csak az egyik olyan terület, mely a személyiség kialakulását befolyásolja.
  6. Látás-helyreállító torna videó

Idegi látási utak szerint a hiányzó kapcsolatok pótlására egyénileg irányított mozgásfejlesztéssel van lehetőség. A dolog természetéből adódóan ezen a területen kísérleteket nem végezhetünk.

  • Torna a szem edzéséhez
  • Látási funkciók és életkoruk dinamikája
  • Nemek látási és hallási ingerek feldolgozásának nehézségei, melyek a beszéd A motoros funkciók segítik az ingerek rendezõdését, kiterjedését, és így a magasabb rendû funkciók fejlõdését is.

Viszont egyre pontosabb következtetésekre törekedhetünk azokból az eredményekből, melyek a problémás gyermekek utólagos mozgásfejlesztésének eredményeiből levonhatunk. Hálásak lehetünk azoknak a külföldi és magyar tudósoknak, gyakorlati szakembereknek orvosoknak, pedagógusoknakakik az as évek elejétől jobbító szándékú tevékenységüknek köszönhetően sok-sok gyermeknek és szüleiknek adtak reményt.

E téma részletesebb tárgyalására az életkor látásának dinamikája későbbiekben VI. A javítás, esetleg a teljes tünetmentessé tétel nyilvánvalóan addig történhet meg, amíg az életkor látásának dinamikája idegrendszer hajlékonysága plaszticitása elégséges ahhoz, hogy a kimaradt mozgások utólagos gyakorlásának agyműködést serkentő hatásával a hiányos agyi szerveződéseket pótolja az idegrendszer.

A felsorolt okok miatt a születéstől az iskolába lépésig tartó időszak utolsó két éve különösen fontos a gyermek mozgásfejlődésében. Ezt az időszakot az különbözteti meg az eddig eltelttől, hogy a gyermekek mentális érettsége már lehetővé teszi az iskolaérettség ellenőrzésére vonatkozó tesztek végrehajtását. Ennek függvényében kerülhetnek az alul teljesítő gyermekek fejlesztő programba.

Tudnunk kell azonban, hogy a tesztek legfeljebb megközelítő pontossággal minősítik a gyermekeket, nem beszélve azokról, akik ez alapján is csak a határértéket érik el. Mivel tapasztalatból tudjuk, hogy a döntően mozgásfejlesztést tartalmazó programok jó eredményt érnek el a problémás gyermekekkel, természetesnek látszik a következtetés, hogy az 5—7 éves kor közötti intenzív mozgásfejlesztés jótékony hatással van a problémamentes gyermekek fejlődésére is.

A születéstől az iskolába lépésig eltelő időszak utolsó két évét tehát jól tervezett és különösen intenzív mozgásfejlesztéssel ajánlott kitölteni.

Comments (1)

Így a funkcionális mozgásformák időszakát két részre kell bontanunk, melyben az első szakasz a születéstől 5 éves korig, a második pedig 5-től 7 éves korig tart. Különösen a funkcionális mozgásformák 5—7 éves korra eső szakaszára jellemző, hogy könnyedén tanulnak meg a gyermekek kerékpározni, korcsolyázni, sízni, úszni, lovagolni és egy sor ehhez hasonló — köztük teniszt, pingpongot, tollaslabdát stb. Összegezve: A születés után a világ megismerésének igénye hajtja előre a gyermeket.

Fontos információk.