Figyelem és aktivitás látásromlás esetén


Bipoláris zavar: az érzelmi hullámvasút Fenntartott figyelem és aktiváció Vigilancia Mennyi ideig tudunk figyelni valamire? A kérdés lényeges, hiszen megszabja a teljesítményt számos munkahelyen, a sportban, de akár az előadóművésznek vagy tanárnak is tekintettel kell ene lennie arra, hogy mennyi ideig érdemes igénybe venni hallgatóságát.

A kérdés annyiban pontosítható, hogy ilyenkor azt elemezzük, hogy mennyi ideig tartható fenn a magas szintű teljesítmény, amikor nincs szükség jelentősebb fizikai erőfeszítésre, a figyelmi folyamatok pedig bizonyos előre meghatározott környezeti eseményekre és a velük kapcsolatos akciókra irányulnak. A pszichológiában e témakör a vigilancia kutatási szempontból 8 betű kapcsolódik. A vigilancia terminus Head szürkehályog műtét utáni látási problémák neurológustól származik, aki a fiziológiailag maximális hatékonyság állapotát nevezte így.

Szelektív figyelem A figyelem egyik hagyományos területe azokat a teljesítményeket és mechanizmusokat elemzi, melyek akkor mutatkoznak meg, illetve akkor lépnek működésbe, amikor a viselkedés szempontjából lényeges információkon kívül egyéb objektumok és események is versengenek a feldolgozómechanizmusokért.

Cherry klasszikus kísérletében a résztvevők egyszerre két szöveget hallgattak. Az egyik a jobb, a másik a bal fülbe érkezett, az egyikre figyelni kellett, a másikra nem. A figyelmi szelekció követelményét úgy biztosították, hogy a figyelt szöveget folyamatosan vissza kellett mondani. Az ilyen eljárást visszhangzási shado- wing technikának nevezik.

Mackworth nyomán a vigilanciát olyan állapotnak tekintjük, mely biztosítja, hogy bizonyos kis intenzitású, véletlenszerű időpontban megjelenő környezeti jelzésekre meghatározott módon válaszoljunk.

Mindig fáradt? Általános pszichológia

A kutatások zömét régebben, az es években végezték, de maguk az adatok és a következtetések máig nem veszítették el aktualitásukat. Újabban sokkal inkább a hatékonyságot megalapozó idegrendszeri működés az aktiválórendszerek megismerésében újulnak meg az ismeretek, e kérdéskör azonban túlmutat témánkon.

A hosszabb ideig fenntartandó figyelem pontosabban a teljesítmény elemzésére gyengénlátó szemek feladatokat dolgoztak ki, melyek modellezték a hosszabb ideig fenntartott figyelmet igénylő munkaköröket.

Erre a különböző eljárások közül ma is leggyakrabban a Mackworth-féle óratesztet alkalmazzák. Figyelem és aktivitás látásromlás esetén zavar: az érzelmi hullámvasút E tesztben egy fehér homogén háttér előtt mutató jár körbe.

A mutató másodpercenként egyet ugrik, egy körforgás alatt normál ugrást végez. Időnként azonban előfordulnak kétszeres ugrások is. A vizsgálatban részt vevő személy feladata ezeknek a dupla ugrásoknak a jelzése gombnyomási válasz formájában. Az alapkísérletben fél óra leforgása alatt 12 ilyen ugrás jelent meg, az ugrások közötti időtartam 45 és másodperc között változott. Egy ülés több ilyen sorozatból állt, és mintegy két órán keresztül tartott.

Aktivitás és figyelem látássérüléssel

Az órateszt mellett alkalmaztak a klasszikus vizsgálatokban lásd Mackworth egy olyan feladatot is, melyben kör alakú zöld ernyőn kis folt jelent meg, hasonlóan a radar képernyőjéhez, valamint egy akusztikus tesztet, melyben 18 másodpercenként hangok szólaltak meg.

Néha a hang hosszabb volt, mint a sztenderd, a résztvevőknek ezeket kellett jelezniük. Mindhárom feladatra jellemző volt, hogy a részt vevő személyek teljesítménye a második aktivitás és figyelem csökkent látás esetén rosszabb volt, mint figyelem és aktivitás látásromlás esetén. Ezt további teljesítménycsökkenés követte, ennek aránya azonban már kisebb volt. Az óratesztben például négy félórás sorozatban 25 tisztiiskolásnál a találati arány 0,84, 0,74, 0,72, illetve 0,71 volt.

Ezt a hatást nevezik a vigilancia csökkenésének. Ezeket a klasszikus eredményeket Mackworthkönyvei foglalják össze. A fenti teljesítménycsökkenés akkor mérhető jól, ha hosszabb szakaszokra a teljes félórára átlagolják az egyéni teljesítményt, majd kiszámítják a csoport átlagát. A teljesítmény azonban már figyelem és aktivitás látásromlás esetén munka kezdete után röviddel csökkenni kezd. Mindig fáradt?

Aktivitás és figyelem csökkent látás esetén

A vigilanciafeladatokban a teljesítményt hagyományosan a találati aránnyal fejezik ki. Alkalmazzák ezenkívül a reakciók latenciaidejét, továbbá azokban a feladatokban, ahol a detektálandó inger mindaddig tart vagy ismétlődik, míg a megfigyelő nem reagál, a teljesítményt jellemzi a szignál hosszúsága, illetve ismétlődéseinek száma.

A vigilanciafeladatoknál a jelek kihagyása mellett a hibázások másik típusát az alaptalan válaszok alkotják. Így a teljesítményben tekintetbe kell venni a téves riasztásokat is Braoadbent A találati és téves riasztási arányok egyidejű elemzése a szignáldetekciós elmélet lásd a pszichofizikai fejezetet keretében lehetséges, ahol a találati arányok és a téves riasztási arányok ismeretében kiszámítható, hogy milyen érzékeny a feldolgozási rendszer, valamint mennyire hajlamos a lehetséges válaszok valamelyikét előnyben részesíteni torzítási hajlam.

figyelem és aktivitás látásromlás esetén

E két tényező egymástól nem függ, vigilanciahelyzetekben mindkettő változhat, tehát elkülönített kezelésük maximálisan indokolt. A vigilanciafeladatokban mutatkozó teljesítménycsökkenés több tényező hatásának eredője.

Csökkenti a teljesítményt a visszajelzések hiánya a helyes válaszokat nem követi megerősítés vagy a hibás válaszokat hibajel. A vigilanciatesztek választ nem kívánó sztenderd ingereire kialakuló válaszgátlás kiterjedhet az ilyen ingerektől csak kissé különböző, de választ követelő ingerekre, így ezekre is csökken a válaszhajlam Broadbent Szintén Broadbent vetette fel, hogy a figyelem időleges csökkenésében, a figyelmi blokkok jelentkezésében szerepet játszhat a figyelmi szelektivitást biztosító szűrő labilitása.

E váltások kapcsán a feladathoz tartozó ingerek detek- ciója elmaradhat.

A fáradtság tíz lehetséges oka, Figyelem és aktivitás látásromlás esetén

A tényezők egy következő csoportja a teljesítmény csökkenését ahhoz az általános aktivitásiszint-csökke- néshez köti, mely figyelem és aktivitás látásromlás esetén kísérleti helyzet ingerszegény jellegéből adódik Mackworth Szintén Mackworth vetette fel, hogy a vigilanciafeladatokban a teljesítmény változásai kapcsolatba hozhatók a habituáció jelenségeivel is.

A habituáció itt annyit jelent, hogy ismételt ingerlés hatására számos reakció idegrendszeri, vegetatív, viselkedéses intenzitása csökken. Figyelem — Wikipédia Mindig fáradt? Kapacitás probléma[ szerkesztés ] Környezetünk hatalmas információáradattal bombázza érzékszerveinket minden pillanatban.

Kaspirovszkij látásfoglalkozásai gyenge látása Az ember karmájának tiszteletlensége Mackworth szerint ugyan a környezeti ingerekre gyorsabb a habi- tuáció, mint a feladatban szereplő ingerekre, de ahogy az idő múlik, ezek az ingerek is habituálódnak.

Deese a teljesítménycsökkenés aktivitás és figyelem csökkent látás esetén felveti a várakozások, elvárások változásainak szerepét.

figyelem és aktivitás látásromlás esetén

E magyarázat szerint a jelek kis gyakorisága döntő tényező a teljesítmény alakulásában. A kísérleti ülés korai szakaszában fokozatosan alakulnak ki az elvárások. Eleinte a személy nagyobb jelgyakoriságot vár.

Magas vércukorszint - Hiperglikémia

A várakozás csökkenése a kísérlet elején a legnagyobb, és ez ilyenkor jelentősebben csökkenti a teljesítményt. A vigilanciafeladatokban mutatkozó teljesítménycsökkenésben szerepet játszhat a résztvevők csökkenő motivációja is. A feladat monoton jellege ilyen személyeknél a belső intrinsic motivációt csökkenti.

A külső motiváló tényezők például az eredmények ismerete így megnövelhetik a teljesítményt — ami számos kísérlet eredményeiben meg is mutatkozik. A különböző feladatokban a teljesítménycsökkenés mértéke lényegesen eltér.

A szemüveges hölgy Válogatott szemüveg Aktivitás és figyelem látássérüléssel, Figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar — Wikipédia Aktivitás és figyelem látássérüléssel Figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar Menü Az aktivitás és a figyelem zavarai - F Ezt a szakkifejezést használja a DSM-5 szakkönyv is, és a kóddal látja el. Idősebb serdülők és felnőttek 17 éves kor vagy afölött esetében legalább öt tünet szükséges.

Az eltérések közül több feloldódik akkor, ha megfelelően csoportosítva értékelik a vigilanciafeladatokat. A csoportosításnál szempontként szerepelhet a az ingerek modalitása, b az ingerlés bonyolultsága, c a szignálok gyakorisága és d a detekciós válaszhoz szükséges diszkrimináció módja. Levine és munkatársai számos feladat elemzése alapján általánosan releváns szempontnak tartották, hogy a feladat az egymás után érkező ingerek diszkriminációját követeli-e, vagy egy adott ingert ki figyelem és aktivitás látásromlás esetén emelni a háttérből.

Az idő előrehaladtával a tapasztalatok szerint főleg az első esetben csökken a teljesítmény. Davies és Parasuraman nyomán az figyelem és aktivitás látásromlás esetén csoportba tartoznak figyelem és aktivitás látásromlás esetén vizuális területről azok a feladatok, melyekben szaggatott fényingerlésnél az intenzitás vagy az időtartam változását kell jelezni, vagy műszermutatók kilengése esetében az eltérő kimozdulások jelzése. Akusztikus feladat e csoportban szaggatott ingereknél szintén az intenzitás- vagy időtartam-változás, vagy például hangosan adott számsor esetén a szabályosság megváltozásának jelzése.

A második csoport vizuális feladata például betűsorok esetében egy adott, több elemből álló szekvencia jelzése, egyidejű foltok bemutatásakor az esetleges eltérő színű, nagyságú stb. Hangok esetében a folyamatos vagy szaggatott zajba ágyazott hang megjelenésének detekci- ója, a folyamatos zaj megszakadásának jelzése tartozik ebbe a csoportba.

Figyelemzavar

A vigilanciafeladatokban a teljesítmény csökkenését a szignáldetekciós elmélet terminusait használva okozhatja az érzékenység csökkenése, de okozhatja a válaszkritérium szintjének változása is.

Bár a vigilanciafelada- tok hasonlítanak a szignáldetekciós helyzetekre, maguk a számítások sokszor nem egyszerűek, mivel kicsi a releváns események gyakorisága. Mindazonáltal az elvégzett szignáldetekciós számítások szerint az a nézet alakult ki, hogy az idő múlásával a kritériumszint emelkedik.

A teljesítményben ez úgy jelentkezik, hogy a találati arány és a téves riasztási arány egyaránt csökken.

figyelem és aktivitás látásromlás esetén

Bipoláris zavar: az érzelmi hullámvasút Ez azonban a helyzet alapos egyszerűsítése. Broadbent és GregoryBroadbent adatai szerint az idő előrehaladtával a kritérium- szint csak akkor nő, ha már kezdetben is elég magas volt. További bonyodalom, hogy a kritériumszint alakulása attól is függ, hogy milyen a jelgyakoriság.

A belgyógyászat alapjai 1.

Baddeley és Colquhoun eredményei szerint a nagyobb jelgyakoriság alacsonyabb kritériumszinttel jár együtt. Drury és Addison idézi Davies-Parasuraman valóságos munkahelyzetben is talált ilyen tendenciát. Amikor megnőtt a selejtes munkadarabok száma, csökkent a minőségellenőrök kritériumszintje. A vigilanciahelyzetek között vannak olyanok is, ahol az érzékenység csökken.

Aktivitás és figyelem csökkent látás esetén. Általános pszichológia 1-3. – 1. Észlelés és figyelem

Míg az órateszt hagyományos formájában az aktivitás és figyelem csökkent látás esetén csökkenése nem mutatható ki, a vizsgálati módszert kissé megváltoztatva megfigyelhető az érzékenység csökkenése. Mackworth egyik kísérletében a folyamatosan mozgó mutató megállását kellett jelezni, nem az ugró mutató szokásosnál nagyobb ugrását.

A különbség úgy fogalmazható meg, látás gonorrhoea a szokásos eljárásban a megfigyelő időzíthette a megfigyelés pillanatát a mutató szabályos időközönként ugrotta módosított változatban nem, mivel itt a detektálatlan megállás bármely pillanatban bekövetkezhetett. Van egy további tényező is, mely meghatározhatja az érzékenységet. Ez az ingerek összgyakorisága például az óratesztben a szimpla plusz dupla ugrások időegységre eső száma.

Figyelem és aktivitás látásromlás esetén

Minél nagyobb a gyakoriság, annál valószínűbb az érzékenység csökkenése az idő függvényében. Végezetül, számos vigilanciafeladatot elemezve Parasuraman arra a megállapításra jutott, hogy a legkevésbé akkor csökken az érzékenység, ha az események össz- gyakorisága kicsi, és nem kíván emlékezeti működést annak eldöntése, hogy az ingerre kell-e válaszolni, vagy sem, tehát azokban a feladatokban, ahol a jelet a háttértől kell megkülönböztetni.

Láthattuk, hogy a vigilanciakísérletekben a teljesítményt, a teljesítmény változásainak okait és a feladatok különböző típusaiban a várható változásokat kimerítően elemezték.