Látás támogatása,


A VILÁGHÁLÓ ÁLTAL TÖRTÉNIK A SZÉTVÁLASZTÁS

Fogyatékossági támogatás Fogyatékossági támogatás A fogyatékossági támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül - anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez.

Ki jogosult fogyatékossági támogatásra? Az a Ki minősül súlyosan fogyatékos személynek?

tanulja meg otthon a látását

A súlyosan fogyatékos állapot megállapítását az orvosszakértői szerv végzi. Nem jogosult fogyatékossági támogatásra látás támogatása a súlyosan fogyatékos látás támogatása, aki a vakok személyi járadékában, vagy b magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy c aki után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak Amennyiben ezekről az ellátásokról lemond, a fogyatékossági támogatás megállapítható részére.

Milyen mértékű a látás támogatása támogatás? A támogatás havi összege A fogyatékossági támogatás összege évenként a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben emelésre kerül.

milyen jövőképre van szüksége a jogokhoz

Hol és hogyan lehet igényelni a fogyatékossági támogatás? A fogyatékossági támogatás iránti igényt " Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására " című nyomtatványon lehet előterjeszteni az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalnál. Az igénybejelentéshez mellékelni kell az igénylő háziorvosa - bentlakásos szociális intézményben élő igénylő esetén bates látásjavító könyv intézmény orvosa - által kiállított orvosi beutalót raktári száma: A.

Amennyiben a kérelmező személyesen eljárva nyújtja be kérelmét, úgy természetes személyazonosító adatait érvényes személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány bemutatásával igazolnia kell. Postai úton történő benyújtás látás támogatása ezen okmányok mindkét oldaláról készült másolatát kell beküldeni a kérelem mellékleteként.

az életkorral kapcsolatos látás helyreállítása

A megyeszékhely szerinti járási hivatal a benyújtott háziorvos által kiállított beutalót és orvosi dokumentációt megküldi a megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztálya felé RESZOamely megvizsgálja, hogy az igénylő súlyosan fogyatékosnak minősül-e. Amennyiben a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció látás támogatása alkalmas látás támogatása minősítés elvégzésére, az RESZO a támogatást igénylőt a fogyatékosság jellegének megfelelő szakvizsgálatra utalja be, illetőleg felhívhatja a bizottság előtti személyes megjelenésre is vizsgálat céljából.

a jobb szem látása 60

Mikortól jár a támogatás? Amennyiben a szakértői bizottság szakvéleménye szerint az igénylő súlyosan fogyatékosnak minősül, a fogyatékossági támogatás az igénylőt az igénybejelentés hónapjának első napjától illeti meg.

megnyugtatja a látást