Mahan geopolitikai nézete


A geopolitika elmélete A hosszú út; antikommunista volt, de a liberalizmus még rosszabbnak bizonyult - A szélesebb közönség egyelőre nem sokat tud az Ön munkásságáról, beszélne egy keveset arról az intellektuális útról, amit az orosz közéletben bejárt?

Universitas Muhammadiyah Malang - UMM 2020 / Profil Video Kampus Terbaik di Jawa Timur

Tisztelettel, ez egy igen hosszú út. Először, korai fiatalkoromban mélyen megérintett és inspirált René Guénon és Julius Evola tradicionalizmusa. Elsőként ezt a tábort választottam - a szakrális tradíció oldalán, a modern és poszt-modern világ ellen. Ez a választás és annak minden következménye még mindig jelen van. Mahan geopolitikai nézete kiállok azon spirituális és vallási értékek mellett, melyek a dekadens materialista és perverz kultúra ellen valók.

Olvasóink ezeket választották még: Későbbi munkásságom is a tradicionalizmus filozófiája köré épült, azon alapult.

A geopolitika elmélete

Ugyanebben a szellemben később felfedeztem Mahan geopolitikai nézete konzervatív forradalom trendjét, annak újjáéledését a francia Alain de Benoist Új Jobboldal irányzatában, aki személyes barátommá vált és közvetlen is hatást gyakorolt rám. Ugyanakkor érdekelt a Mahan geopolitikai nézete, felfedeztem Mackinder, Mahan, Spickman és Haushoffer klasszikus munkáit.

Nagyon hasonló ideákat azonosítottam az as évek béli orosz eurázsianisták szövegeiben, akik egy új ideológiát próbáltak létrehozni a Mahan geopolitikai nézete, konzervativizmus, szlavofil koncepciók egybeépítésével, határozott elképzelésekkel a kortárs geopolitika Szavickij és strukturális nyelvészet Trubeckojjog Alexejevtörténettudomány G.

Így ez volt a 80'-as években általam kidolgozott neo-eurazsianizmus kezdőpontja, mikor az új világ jellegzetességei határozottabban láthatóvá váltak számomra.

  • Eddigi munkássága során 10 könyv, 64 könyvfejezet, tanulmány szerzõje.
  • A diraton hatása a látásra
  • Látás fogyatékossági támogatás
  • Mahan geopolitikai nézete, Milyen gyógynövények hatékonyan kezelik a rövidlátást
  • Eurázsia szerepe a klasszikus geopolitikai elméletekben – Eurasia Center
  • A földrajz a történelem kulcsa Variációk geopolitikára Látás 0 4 hány dioptriában 2.

Később, a korai 90'-es években elkezdtem a kiterjesztett és részletesebben kidolgozott neo-eurazsianizmus Mahan geopolitikai nézete alkalmazni a jelen hazai és nemzetközi Mahan geopolitikai nézete politikai elemzéséhez. Így megalapítottam a geopolitika orosz iskoláját, ismertebbé tettem a főbb Mahan geopolitikai nézete és szerzőket, valamint új és eredeti koncepciókat. Ugyanakkor lefektettem az alapjait egy tradicionalista gondolkodásmódnak, ami Guénon és Evola ideáit az orosz ortodox keresztény tradícióra alkalmazza.

Szintén felfedeztem a történelmi értékeken alapuló orosz konzervatív forradalom mezejét.

Mahan geopolitikai nézete nézet latin nyelven

Miután a szovjet időszakban anti-kommunista voltam, ben változtattam nézeteimen, egy liberális felkelés kellős közepén, amit jóval rosszabbnak ítéltem a szocializmusnál.

Ennek az elemzésnek az eredménye volt az első komolyabb változás a világnézetemben: szakítottam az anti-kommunizmussal és inkább az anti-liberalizmusra koncentráltam, mivel a liberalizmus a legvégső megtestesülése annak a modernitásnak, amit mindig is abszolút gonosznak Guénon és Evola értelmezésében és legfőbb ellenségnek ítéltem.

Így a klasszikus jobboldali tradicionalizmustól elmozdultam a baloldali tradicionalizmus felé, amit nemzeti bolsevizmusnak neveztem. A gyakorlatban azonban ez nem volt se kommunizmus, se bolsevizmus. Annak a liberalizmusnak a teljes visszautasítása volt, ami a Mahan geopolitikai nézete és fasisztákkal vívott harcban végül a legkövetkezetesebb modern ideológiának bizonyult, a modernitás legbelső lényegének volt megfeleltethető.

Mahan geopolitikai nézete a hiperlátás plusz

A politikatörténetben bekövetkezett fordulat ben bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy a fasizmus és kommunizmus sokkal kevésbé volt modern, és több anti-modern kellékkel is rendelkezett. Közel nyilvánvaló Mahan geopolitikai nézete ez a fasizmusra nézve, de kevésbé volt nyilvánvaló a kommunizmusra vonatkozóan.

Így javasoltam a marxizmus és szocializmus jobboldali olvasatát, és a baloldal vizsgálatát a tradicionalizmus szemszögéből. A 90'-es fehérje Mahan geopolitikai nézete ennek a baloldali-jobboldali anti-liberális szintézisnek a felkutatásával telt. A kortárs politikában ez Borisz Jelcin politikájának teljes visszautasítását jelentette, valamint részvételemet a legkülönbözőbb jobboldali patrióta és baloldali ellenzéki csoportokban.

Ez a nemzeti-bolsevista periódus től ig tartott.

Mahan geopolitikai nézete, A földrajz a történelem kulcsa - Pangea

Az alap elgondolás az volt, hogy a modern Nyugat abszolút középpontjában a liberalizmus áll jobboldali és baloldali egyidőben - jobboldali a gazdaságban, baloldali kulturális és szociális értelemben. Azonban, Oroszországban a liberalizmus valami formális, és nem pedig lényegi.

Mahan geopolitikai nézete javítja a videó látását

Ezért népszerűsítünk egy olyan Mahan geopolitikai nézete középet, ami nem a baloldal és jobboldal egyes elemeiből létrehozott mesterséges teremtmény, hanem sokkal inkább az orosz ortodox ideológián alapszik, ami egyáltalán nem liberális, nem kommunista és nem nacionalista.

Az eurazsianizmus nem illeszkedik se a jobboldal, se a baloldal kontextusába.

Mahan geopolitikai nézete

Seleznyevnek voltam tanácsadója, valamint az Állami Duma Geopolitikai Szakértői Bizottságának igazgatója voltam. Ez volt a váltás a Jelcin féle nyugati liberalizmus-imitációból egy sokkal organikusabb orosz politikába.

Mahan geopolitikai nézete hogyan lehet egyszerre gyorsan javítani a látást

Ez volt a radikális közép és az eurazsianizmus ideje. Az Eurázsia Mozgalmat formálisan azok hálózata alkotta, akik elfogadták ugyanezt a politikai filozófiát. Később létrejöttek az Eurázsia Mozgalom külföldi ágai és a szervezet nemzetközivé vált.

Putyinnal a nézőpontom asd-2f kezelés az emberek véleményét látás tól a radikális középtől a fősodor felé kezdett tolódni, és az orosz kormány részben elfogadta az eurázsiai ideákat. Attól az időszaktól az orosz politikai berendezkedésben betöltött szerepem már nem egy extrémizmus volt, hanem egy elfogadható, orosz patrióta Mahan geopolitikai nézete.

Ebben az időszakban lett végül kidolgozva a Negyedik Politikai Elmélet, folytatván a radikális közép és az eurazsianizmus ideáit.

Eurázsia szerepe a klasszikus geopolitikai elméletekben

Itt Mahan geopolitikai nézete egy második, jelentős változás az ideológiai fejlődésemben: a kommunizmus és nacionalizmus részleges - azok anti-liberális vonatkozásaiban - elfogadását követően eljutottam Mahan geopolitikai nézete a felismerésre, hogy túl kell haladni a politikai modernitás összes formáját - beleértve látásvesztés migrén után kommunizmust és fasizmust is. A Negyedik Politikai Elmélet ehelyett egy a premodernitás premodern tradicionalizmus és posztmodernitás heideggeri egzisztencializmus és a Dasein politikai alanyként állítása közti Mahan geopolitikai nézete.

Eközben Putyint harmadszorra is újraválasztották, és ez volt az a pillanat, amikor végleg szakított a liberalizmussal.

Mahan geopolitikai nézete mi oka a hyperopia kialakulásának

Most Putyin elfogadja az eurazsianizmust és radikális középet, napról napra közelebb jut ahhoz, amit Negyedik Politikai Elméletnek nevezhetünk. Tehát jó irányba haladnak a dolgok.