Vízió Dosztojevszkijről


Orosz regényíró, elbeszélő Dosztojevszkij Hadmérnöknek tanul, amikor vízió Dosztojevszkijről hozzá apjának halálhíre, akit vidéki birtokán kegyetlenkedései miatt jobbágyai agyonvertek. Nem sokkal e lelki megrázkódtatás után epilepsziás tünetek jelentkeznek rajta, s e betegség élete végéig elkíséri majd. Tanulmányait félbehagyva az irodalom felé fordul.

Horváth Csaba

A Pétervárott írt A szegény emberek című levélregényben Dosztojevszkij a Puskin és Gogol indította témához tér vissza: a két író műveit olvastatja hőseivel.

A szerelem fényében még kivehető kisemberi méltóságtudat, mely a gogoli groteszk ellen tiltakozik, s ellágyul a puskini történeten, jelzi a kisember önértékelése és társadalmi sorsa közötti kettősséget: azt, amilyen, s amilyennek magát látni és mutatni szeretné, de megvalósításához már hiányzik belőle az erő. A hasonmással pedig Dosztojevszkij a kettéhasadt lelkű hőseinek sorát nyitja meg.

vízió Dosztojevszkijről

Az es esztendő azonban derékba töri irodalmi pályáját: mint az utópikus szocializmus eszméit hirdető Petrasevszkij kör tagját letartóztatják, halálra ítélik, ám a kivégzés előtt közvetlenül, szibériai száműzetésre változtatják át az ítéletet. Ez a kegyetlen ceremónia és a kényszermunka testi-lelki megpróbáltatásai súlyosbítják idegbetegségét. A szenvedés megtisztító erejét megtapasztaló író vízió Dosztojevszkijről a nyugati polgári fejlődést csakúgy, mint az orosz parasztforradalom gondolatát, s az es jobbágyreformban a gondok vér nélküli, krisztusi szeretetelvre épülő megoldását véli látni.

A hatvanas években kétszer is megfordul Nyugat-Európában.

Dosztojevszkij

Anyagi gondjai rulettszenvedélye miatt is fokozódnak, s idegi zaklatottsága felerősödik. Kölcsönökre szorítkozik, s a kiadókat ostromolja előlegért. De magánélete sem szerencsés: első felesége valósággal gyűlöli, míg a rendkívül értelmes, de egzaltált nagy szerelme, Polina Szuszlova elhagyja.

Második felesége egykori gépírónője lesz, aki viszonylag elfogadható feltételeket teremt számára az alkotómunkához.

Account Options

A es évek közepén már több nagy mű áll mögötte. A kényszermunka időszakának megrendítő tapasztalataiból építkezik a Feljegyzések a holtak házából, míg a Feljegyzések az egérlyukból a tudathasadásos hős belső monológjait rögzíti.

vízió Dosztojevszkijről

De mögötte van már a Bűn és bűnhődés és A félkegyelmű is. A játékosban a sorsot kihívó lélek kínja és nyomorúsága köszön vissza a beteges játékszenvedélytől és szerelmi vízió Dosztojevszkijről túlfűtött mű lapjairól, míg az Ördögök a forradalmat az anarchista terrorizmussal mint az Isten ellen lázadó, hatalommániákus ész következményével mossa össze.

A póklelkűségnek, a mit sem sejtő áldozatait hálójában tartó eszmének a hőse lép elénk A kamaszban. A es évek végétől, akárcsak előtte Gogolt, Dosztojevszkijt is egyre inkább messianisztikus küldetéstudat keríti hatalmába: a Krisztust megtagadó nyugati civilizációval szemben Oroszország elhivatottságát hangoztatja az egyetemes kereszténység terjesztésében.

Mindezt publicisztikája, a híres Puskin-beszéd, s a fivérével közösen kiadott folyóirat is tanúsítja. Ez a fajta tételes gondolkodás azonban idegen regényeitől, így az utolsó nagy műtől, a Karamazov testvérektől is.

vízió Dosztojevszkijről

Ez a lényegbeli vonás nemcsak olyan figurák problematikáját magyarázza meg, mint Dosztojevszkij Raszkolnyikovja és Ivan Karamazovja vagy Tolsztoj Pierre Bezuhovja és Levinje, nemcsak ezeknek az íróknak a szeretet-hitvallását és hitét, hanem az egész orosz irodalom messianizmusát is.

Az alapvető sorskérdést, az egyén elidegenedését, a modern ember elmagányosodását az oroszok a szabadság problémájaként fogalmazzák meg; tartanak az vízió Dosztojevszkijről, a bűnözéstől, az erkölcsi relativizmus veszélyétől. Ki tudja ma, mi a 'jó' és mi a 'rossz'?

  1. Képzelgő vagyok és misztikus s megvallom, hogy Pétervár, magam sem tudom, miért, mindig mint valami titok tűnt fel előttem.
  2. Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics
  3. Cseh Tamás és Dosztojevszkij Cseh Tamás és Dosztojevszkij Cseh Tamás zeneszerzőként, előadóként kapcsolódik Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkijhez, ezt sokan tudják, azonban hogy színészként is, azt talán kevesebben.
  4. Dosztojevszkij – Deszkavízió
  5. Вот и прекрасно,-- воскликнула Сирэйнис, и иа этот раз Олвин не усмотрел никакой скрытой угрозы в ее улыбке.

Mindenki maga szerint tanítja. Hőseik mind ezzel a problémával viaskodnak: el találja nyelni őket a szabadság, az önkény, az egoizmus szakadéka.

Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics (1821-1881)

A magány feloldásának posztulátuma, az elképzelhető valódi boldogság forrása viszont: a szenvedés vállalása, részvétel a közös emberi sorsban. Dosztojevszkij két tervezetének cselekményét egyesítette művében. Egy fiatalember, akit kizártak az egyetemről - nem nemesi származású és nagy nyomorban él - könnyelműségből, kiforratlan, lebegő, furcsa 'éretlen' nézetek hatására elhatározza, hogy egycsapásra javít nyomorúságos helyzetén.

vízió Dosztojevszkijről

Úgy dönt, hogy megöli egy címzetes tanácsos özvegyét, aki különben pénzt szokott kölcsönözni kamatra. Az öregasszony ostoba, süket, beteg, de mértéktelen uzsorakamatot szed, gonosz és nem kíméli mások életét; kínozza a nála szolgálóként élő húgát.

vízió Dosztojevszkijről

Ezek a kérdések kisiklatják a vágányról a fiatalembert. Úgy dönt, hogy megöli az öregasszonyt, kifosztja, s így boldoggá teszi vidéken élő anyját, megszabadítja húgát, aki társalkodónő egy földesúri családban, ahol kéjvágyával üldözi és már-már vesztébe kergeti a családfő.

Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés - Forte Társulat/Szkéné

Ő maga pedig befejezi tanulmányait, külföldre megy, és egész további életében becsületes lesz, erős és megdönthetetlen 'az emberiség iránti humánus kötelezettségeinek' teljesítésében, azaz természetesen 'jóvá teszi bűnét', ha egyáltalán bűnnek lehet nevezni azt, amit elkövetett, hiszen ez a vízió Dosztojevszkijről, ostoba, gonosz és beteg öregasszony maga sem tudta, miért él a világon, s lehet, hogy egy hónap múlva úgyis meghalt volna.

Semmi gyanút nem támasztanak és nem is támaszthatnak ellene.

Dosztojevszkij AZ IDEGEN rádiójáték

De itt bontakozik ki a bűncselekmény lélektani folyamata. A gyilkos megoldhatatlan problémák elé kerül, nem is sejtett, váratlan érzések kínozzák a szívét.

Sólyom-Nagy Fanni

Az isteni igazság, a retina lyuk törvény követeli a maga jogát, és ő a végén belső kényszer sugallatára feljelenti magát.

Még a rabság vagy akár vízió Dosztojevszkijről halál árán is kész visszatérni az vízió Dosztojevszkijről közé, mert végleg kimeríti az emberiségtől való elszakadás, elidegenedés érzése, amely mindjárt a bűncselekmény elkövetése után született meg benne.

Az igazság és az emberi természet törvényei kerekednek fölül. Az író ezt a változatot még két további tervezetben pontosítja; sokáig habozik, hogy hőse kövessen-e el öngyilkosságot.

  • Miért nevezik a rövidlátást rövidlátásnak
  • Cseh Tamás és Dosztojevszkij Cseh Tamás Archívum
  • A Karamazov testvérek - Bemutatók - Szkéné Színház

És csak hosszú kísérletezés után mond le az eredetileg kiválasztott nézőpontról: az első személyű vallomásformáról.

Nevezték többek közt regénytragédiának, társadalmi-filozófiai, ill. Ezt azonban nem szabad úgy értelmeznünk, hogy Dosztojevszkij Bahtyin szerint az író eleve különféle nézőpontokban, tudatokban gondolkodott; különböző megismerő, ítélkező 'én'-ek egymás közti kölcsönviszonyának problémáját helyezte világa középpontjába. Műveiben nem jellemek és sorsok sokasága bomlik ki egy egységes, objektív világban, valamely egységes szerzői tudat fényében, hanem éppen egyenrangú tudatok és világlátások sokasága kapcsolódik itt össze vízió Dosztojevszkijről esemény egységében.

A Bűn és bűnhődés középpontjában a napóleoni hatalomeszme és hatásának bemutatása áll, dialogikus viszonyban más eszmékkel, bűntettben realizáltan, sokféle következménnyel, cselekménymozzanatként.

Az alapkérdést - pusztán gondolatjátékként - feltette már Bianchon is egy másik szegény joghallgatónak, Rastignacnak - megölné-e a mandarint? Goriot apó -; Raszkolnyikov viszont vízió Dosztojevszkijről gyakorlatban is vízió Dosztojevszkijről A mű - egész problematikáját meghatározó és feszültségét fenntartó - alapkérdései: átléphetők-e a társadalmi-erkölcsi normák?

Melyek egy torz eszme hatására cselekvő ember sorslehetőségei?