Valeológiai jövőkép, Tornakomplexumok a szem számára az órában


Vezetőképzés vagy a szervezet vezetői kompetenciájának fejlesztése?

3. Afc a fogyatékossággal élő személyek társadalmi integrációjában.

A felsővezetők vezetői kompetenciái L. Tudományos tanácsadó - Pedagógiai Tudományok doktora, L. Sukhorukova professzor A cikk a tantestület-képzés fogalmi alapjait tárgyalja a kompetencia-alapú megközelítés szempontjából; feltárulnak a pedagógiai kompetencia típusai, feltárulnak az oktatásmenedzser vezetői kompetenciájának összetevői.

A cikk a pedagógusképzésnek a kompetencia -szemlélet szempontjából fogalmi alapjaival foglalkozik. A szerző figyelembe veszi a pedagógiai kompetencia fajtáit, és feltárja az oktatásvezető adminisztratív kompetenciájának összetevőit.

látáscsökkenés a gyógyszeres kezelés miatt

Az információs társadalom kialakulása az oktatás új paradigmájának kialakulásával jár. A kompetencia éppen az a láncszem, amelyet korábban gyakran elhanyagoltak a pedagógiai folyamatban, anélkül, hogy a tudás asszimilációját és a készségek kialakulását a tevékenységekben valeológiai jövőkép megvalósításukhoz hozzák.

A kompetenciák problémája iránt az -as évek végén felmerült az érdeklődés. Az amerikai pedagógiában a as években. Században a kompetenciát csodaszerként fogták fel minden társadalmi és didaktikai problémára.

A tesztelést széles körben használják annak megállapítására, hogy a hallgató elérte valeológiai jövőkép a programban meghatározott célokat.

A szövegekkel való munkát kompetencia-alapú megközelítésnek tekintették. Hamarosan világossá vált, hogy a kompetenciák nem változatlan tulajdonságok egy személy és egy személy szerkezetében, hanem képesek megváltoztatni, fejleszteni, javítani vagy eltűnni azok megnyilvánulásának ösztönzése nélkül.

Az orosz tudományban ezt valeológiai jövőkép problémát általában a formáció fényében veszik figyelembe szakmai követelményeknek a tanárhoz, és új megközelítésként helyezkedik el az oktatási szabványok kialakításában. A társadalmi-gazdasági válság kapcsán felmerült a kérdés, hogy a tanárnak milyen kompetenciákkal kell rendelkeznie a hatékony valeológiai jövőkép tevékenységhez. A kompetenciaelmélet kialakításakor ugyanakkor szükségessé vált a pedagógus személyzet képzésének koncepciójának megalkotása a kompetenciaalapú megközelítés szempontjából.

könyvek a látás kezelésére

A kompetencia meglehetősen kétértelmű fogalom, és jelentheti: 1 egy személy látóköre; valeológiai jövőkép olyan kérdések sora, amelyekben egy személy jól tud, és amelyekről ésszerűen meg tudja ítélni és hatékonyan dolgozhat a saját területén A. Khutorskoy ; 3 a tudás, a készségek, a szakmai tapasztalat, a cselekvőképesség egysége; de megfelelő vagy elegendő tudással, ítélőképességgel, készségekkel és képességekkel rendelkezik; 5 hatáskörök, jogok valeológiai jövőkép kötelezettségek összessége.

Ebben az értelemben szokás bírói, jogalkotási, szövetségi és egyéb hatáskörökről beszélni. Oroszországban az -es években. Bondarevskaya, A. Derkach, I. Zimnyaya, N. Kuzmina, A. Markova, N. Myasishchev, A. Pal-ferova, L. PF Kapterevet joggal tekintik a kompetenciaelmélet egyik alapítójának. Felhívta a figyelmet arra, hogy a tanár minden olyan személyes tulajdonsága, amely biztosítja a sikerét, objektív módon osztható fel tantárgyuk tanárainak ismerete, tudományos ismereteinek mélysége, a tananyag valeológiai jövőkép birtoklása.

PF Kapterev megjegyezte, hogy a tanár katalizátorként működik az oktatási folyamatban, képes felgyorsítani vagy lelassítani a tanulók tudásának és készségeinek kialakulását1. V modern tudomány a kompetenciaelmélet hipotetikus megközelítését is valeológiai jövőkép.

A tesztek alapja

Ez egy objektum ideális képének összeállításán alapul, amely műveleteket képes végrehajtani. A hipotetikus megközelítés által meghatározott kompetenciák gyakorlatilag nem tesztelhetők, de a hipotetikus megközelítés fejleszti a tudomány tudományát. Így A. Khutorskoy "bizonyos előre meghatározott követelményt jelent a diákok oktatására" 2. A "kompetencia" kifejezés pedig a már kialakult személyiségjegyek rögzítésére használható, "a megfelelő kompetenciával rendelkező személy birtoklása, birtoklása, beleértve a hozzá való személyes viszonyát és a tevékenység tárgyát".

John Raven a "kompetencia" alatt érthető különleges képesség egy személy, aki egy adott témakörben valeológiai jövőkép végrehajtásához szükséges 3. A kompetencia sokkal összetettebb jelenség, mint a külső rögzített cselekvések. A szakmai kompetencia sajátossága, hogy nemcsak a megszerzett tudás felhasználásának képességét tükrözi, hanem új jelenségeket, információkat, valóságtárgyakat generál a folyamatos személyes önfejlesztés során. A kompetencia inkább a tevékenység bizonyos minősége, amely a legtöbbet jósolja hatékony módszer megoldások a pedagógiai helyzetekre.

A pedagógiai kultúrában számos kompetencia különböztethető valeológiai jövőkép. Az érték-szemantikai valeológiai jövőkép feltételezi, hogy a tanárnak van egy életértékrendszere, amely alapján a tevékenység módját választja; az általa megvalósított spirituális jelentések egyetemes, humanista, erkölcsi jelleggel bírnak, személyesen és társadalmilag jelentősek, és meghatározzák a szakmai tevékenység tartalmát, menetét.

A társadalmi-szervezeti kompetencia a tervezés területén nyilvánul meg, célkitűzés, a tevékenységek és a diákok strukturálása stb. A tantárgyi kompetencia abban rejlik, hogy a tanárok mély tudományos ismeretekkel, gyakorlati készségekkel rendelkeznek a tanítás területén és fegyelmezési készségekkel rendelkeznek ahhoz, hogy következetesen, logikusan, meggyőzően kifejezzék, aktiválják a tanulók kognitív tevékenységét.

A kommunikációs kompetencia a kommunikáció, a pszichológia, a beszédkészség és a professzionális beszédtechnika törvényeinek ismeretén alapul. Ez a fajta kompetencia érzelmi-szabályozási és etikai-normatív készségek meglétét feltételezi.

Az információkutatási kompetencia abban nyilvánul meg, hogy képes információt keresni, osztályozni és meghatározni az információ értékét.

látás mitesszereket okoz

Az általános kulturális kompetencia a széles körű ismeretekre, kulturális érdekekre, személyes szenvedélyre, a tanárok sokoldalúságára épül.

A személyes fejlődés reflex kompetenciája különleges szerepet játszik a pedagógiai kultúra szerkezetében.

Az adaptív fizikai kultúra funkciói. Az adaptív fizikai kultúra összetevőinek típusainak kiválasztásának kritériumai A fizikai kultúra általános elméletében ennek különféle szakaszai, összetevői, típusai, formái társadalmi jelenség Tehát V. Vydrin megkülönbözteti a testnevelést nevelést vagy nem speciális testnevelésta sportot, a fizikai kikapcsolódást valeológiai jövőkép a motoros rehabilitációt. Matveeva fizikai kultúrát az alapvető fizikai kultúrára, sportra, professzionális alkalmazott, egészségjavító és rehabilitációs, valamint háttértestkultúrára osztja.

Visszajelzést ad, erőteljes mechanizmus, amely a tanárt a folyamatos szakmai fejlődés, önfejlesztés és önfejlesztés felé kalauzolja. Bondarevszkaja a reflex kompetenciáról valeológiai jövőkép, mint az értelem kreativitást és önfejlesztést kísérő önszabályozásáról4. Az "érzelmi kompetencia" EQ fogalmát a XX. Század utolsó évtizedében vezették be a menedzsment elméletébe és gyakorlatába, bár már régóta megállapították, hogy ez az érzelmi tényező, amely alapvetően befolyásolja egy szervezet sikerét és versenyképességét.

Bak, R. Bar-On, H. Weisbach, P. Salovey, J. Mayer, G. Gorskova, E. Úgy véljük, hogy ez a terminológiai kétértelműség az EQ rövidítés fordításának kétértelműségéből és a világos tudományos alapja ezt a fogalmat. Mayer és P. Az valeológiai jövőkép intelligencia fogalma azonban -ben terjedt valeológiai jövőkép a legelterjedtebben D. Az érzelmi kompetencia fejlett képesség arra, hogy tisztában legyen saját és mások érzelmeivel, valamint hatékonyan kezelje azokat, felismerje mások érzelmeit külső megnyilvánulásai alapján, és képes kifejezni saját érzelmeit úgy, hogy mások értse meg őket.

Ide tartozik a saját érzelmek kezelésének képessége, a stresszállóság is. Az érzelmi impulzusok kezelésének eredménye nemcsak a helyes cselekedetek és helyes döntések, hanem a nyugalom és a belső harmónia is.

Tornakomplexumok a szem számára az órában

Az érzelmesség az élet kulcsfontosságú tényezője a siker fontosabb, mint az általános intelligencia, és ugyanilyen fontos, ha nem is fontosabb annak előrejelzésében, hogy a munkavállaló milyen jól fogja elvégezni a munkáját. Figyelembe véve, hogy a tanári munka sajátosságai, a gyors tevékenységváltás, a folyamatosan érzett felelősségérzet, az ideges, érzelmi és pszichológiai túlterhelés káros hatással vannak az egészségre.

Ezért ismeretekkel kb egészséges módon a tanárral való élet rendkívül szükséges.

Önmagának mentális áthelyezése egy másik személy helyzetébe empátia - azaz empátia ; Önkényszer önrendelés ; Önbüntetés stb. Röviden jellemezzük ezeket a módszereket. Önmeggyőzés módszere. Lényege abban rejlik, hogy a hallgató, feltárva hiányosságait, meggyőzi magát e hiányosság megszabadulásának szükségességéről, és ez nem korlátozódhat csak a mentális önmeggyőződésre.

Az elmúlt évtizedben a hazai tudósok tanulmányaiban a valeológiai kompetenciát tudományos fogalomnak tekintik. A szakmailag jelentős tulajdonságok összessége nem kompetencia, de ezek, mint tényezők, nagyon jelentősek a pedagógiai kultúra szerkezetében.

A menedzsment minőségét nagymértékben meghatározza az oktatás területén a vezetők vezetői kompetenciájának szintje, az oktatás területén a vezetők túlnyomó a romló látás kezelése nem rendelkezik szisztematikus vezetői képzéssel. Viszonylag nemrégiben a vezetői kompetencia fogalmát a pedagógiai tudományban dolgozták ki és fejlesztik tovább. A vezetői vezetői kompetenciát úgy értjük, hogy milyen szintű ismerete van a vezetői problémák megoldásának tudományosan megalapozott eszközeiről.

A vezetői kompetencia fő alkotóeleme a vezetői problémák azonosítására és megoldására szolgáló kultúrharmat-szerű eszközök birtoklása. Az ilyen alapok létrehozásának feladatait az oktatás területén a vezető személyzet képzési és továbbképzési rendszerében oldják meg. A vezetői kompetencia növeléséhez való hozzáállás, mint stratégiai környezet, a szakmai önrendelkezési folyamatok, a szakmai önfejlesztés tervezése valeológiai jövőkép valeológiai jövőkép ki, és függ a szinttől is.

A stratégiai környezet kialakítása magában foglalja az alany stratégiai gondolkodásának valeológiai jövőkép használatát, amelynek során saját szükségletei, képességei és érdekei, élete és szakmai tervekvalamint a külső helyzet jellemzői és fejlődésének előrejelzései.

Minden irányítási tevékenység az emberekkel való kommunikáció kapcsolatán alapul. Viszont minden ember, vezető, alkalmazott egy személyiség a benne rejlő pszichofiziológiai és szociálpszichológiai tulajdonságokkal, amelyek valeológiai jövőkép hatással vannak a munka teljesítményére.

  • Az aloe használata a látáshoz
  • A vállalati kompetenciákat a vállalat vezetése választja ki a tevékenység sajátosságainak megfelelően, és rendszerint az alkalmazottak bizonyos gondolkodási, viselkedési és etikai modelljeire szorítják le.
  • Látássérült gyermekek pszichológiai pedagógiai tanulmányának jellemzői Mától elsőbbséget biztosítanak a kiszolgálásban a 65 év felettieknek az ország összes postáján a nyitást követő egy órában - közölte a Magyar Posta.
  • Zpr látássérült
  • Tubuláris látás glaukómában
  • Korrigálja a látást
  • Beszéd a módszertani egyesület ülésén M.
  • Ökológiai világkép kialakítása a természettudomány óráin.

Ha a vezetői tevékenységeket ilyen pozíciókból vesszük figyelembe, akkor azt mondhatjuk, hogy egy vezető, egy menedzser tevékenységének, minden egyes összetevőjének van egy bizonyos pszichológiai és pedagógiai lényege.

Az iskolavezetők speciális képzésének hiányában azonban stratégiai gondolkodásmód V. Lazarev hozzáállásuk saját vezetői kompetenciájuk javításához csak empirikus szinten alakítható ki, személyes tapasztalat vagy megtanulta a szakmai és személyes siker mintáit.

látás mínusz négy, hogyan látják az emberek